کارت ها

درخواستاطـلاعـات

HID Global راهکاری کامل از مدارک و کارت‌های شناسایی هوشمند ارائه می‌دهد. این مدارک دارای تنوعی گسترده برای دسترسی فیزیکی و غیرفیزیکی هستند. این شرکت همچنین راهکارهایی همگرا برای ساختمان‌ها و دسترسی‌های رایانه‌ای، بیومتریک‌ها و دیگر کاربری‌ها ارائه می‌دهد. HID گسترده‌ترین طیف مدارک شناسایی کارتی هوشمند را در اختیار شما میگذارد؛ مثل کارت‌ها، تگ‌ها. به عنوان بخشی از مجموعه‌ی خود، HID مدارک شناسایی بدون تکنولوژی، تک تکنولوژی و با تکنولوژی‌های متعدد و کارت‌های هوشمند تماسی دارای چیپ را به همراه دارد.

کارت‌های شناسایی هوشمند بی همتا، SIO-enabled و با امنیت بالا برای کارت‌های دارای ریزپردازنده و تلفن‌های هوشمند
مدارک شناسایی SIO-enabled با فرکانس بالا و بسیار بالا
کارت‌های شناسایی هوشمند بدون تماس امن و با فرکانس بالا
تکنولوژی کارت هوشمند ترکیبی با کیفیت برای کنترل دسترسی همزمان فیزیکی و غیرفیزیکی
کارت‌های تماسی (پراکس) با فرکانس پایین و در سطح مبتدی برای سیستم‌های کنترل دسترسی فیزیکی
تأیید اصالت قدرتمند، اثبات شده و آسان برای دسترسی کارمندان به اطلاعات شرکت‌ها از راه دور و ورود مصرف کنندگان به بخش خدمات آنلاین
کارت‌های شناسایی هوشمند غیر تماسی ایمن و با فرکانس بالا
کارت‌های تماسی (پراکس) با فرکانس پایین و در سطح مبتدی برای سیستم‌های کنترل دسترسی فیزیکی
راهکار امن با فرکانس پایین کارت شناسایی‌های غیرتماسی
کارت‌های شناسایی غیرتماسی و با فرکانس بالا
کارت شناسایی‌های خام (بدون تکنولوژی)
No Search Results
Please try again