iCLASS SE

درخواستاطـلاعـات
 
HID iCLASS SE 38xx SIO-Enabled MIFARE /DESFire EV1 + Prox Card
راهکار کنترل دسترسی با تکنولوژی دوگانه برای کاربردهای متعدد‌ MIFARE Classic (13.56 MHz) و غیرتماسی 123kHz
HID iCLASS SE 340x - MIFARE Classic SE Card
بیشترین طیف کارت هوشمندهای استاندارد باز که به فضای حافظه امکان می‌دهد تا چندین کاربرد را روی یک کارت ذخیره کنند. مناسب راه‌اندازی‌های تحت SIO
HID iCLASS SE 600x SIO Enabled UHF Card
کارت هوشمند با ایمنی بالا و فرکانس فرابالا برای کاربردهای پارکینگ و درب‌ها
HID iCLASS SE 325x Key Fob II
کلید هوشمند غیرتماسی تحت SIO برای پلتفرم iCLASS SE
HID iCLASS SE 370x - MIFARE /DESFire EV1 SE Card
بیشترین طیف کارت هوشمندهای استاندارد باز که به فضای حافظه امکان می‌دهد تا چندین کاربرد را روی یک کارت ذخیره کنند. مناسب راه‌اندازی‌های تحت SIO
HID 601X SIO Enabled UHF/iCLASS Card
کارت هوشمند با تکنولوژی دوگانه‌ی ایمنUHF برد بالا برای کاربردهای پارکینگ و درب‌ها
HID iCLASS SE 300x Card
کارت هوشمند دارای SIO فراهم کننده‌ی قابلیت تبادل و هماهنگی چندکاره و پشتیبانی از کاربردهای متعدد
HID iCLASS SE 310x + Prox Card
راهکار کنترل دسترسی با تکنولوژی دوگانه برای مشتریانی که از 125 KHz Proximity به iCLASS SE (13.56 MHz) منتقل می‌شوند تا از کاربردهای متعدد پشتیبانی کنند
HID iCLASS SE 350x SIO Technology-Enabled MIFARE + Prox Card
راهکار تکنولوژی دوتایی جهت انتصابات کارتی‌ MIFARE Classic (13.56 MHz) و غیرتماسی 123kHz
HID iCLASS SE SIO -enabled UHF/MIFARE 603X Classic Card
کارت هوشمند با تکنولوژی دوگانه‌ی ایمنUHF برد بالا برای کاربردهای پارکینگ و درب‌ها با پشتیبانی از کاربردهای MIFARE Classic
HID iCLASS SE 3350 Clamshell Card
ایده‌آل برای راه‌اندازی‌های ICLASS SE در محیط‌های خشن و قابل استفاده در گستره‌ای از کاربردها