مدیریت تأیید اصالت و مدرک شناسایی با ActivID

درخواستاطـلاعـات

HID ارائه کننده‌ی گسترده‌ترین مجموعه‌ی(OTP (one-time password token هاست، که برعکس محصولات دیگر فروشندگان می‌تواند در لحظه‌ی صدور مقداردهی شده و منقضی نشود.

HID  ActivID  BlueTrust Token
این OTP برای کاربردهای چندمنظوره‌ای مثل FIDO U2F، OATH با بلوتوث و روابط NFC استفاده می‌شود. همچنین یک رابط کاربری اساسی برای دسترسی IT ارائه می‌دهد.
HID  ActivID  Soft Tokens
یک برنامه‌ی OTP برای تبلت‌ها و تلفن‌های هوشمند.
HID  ActivID ActivKey  USB Tokens
HID ActivID ActivKey USB Tokens
HID  ActivID  One-Time Password (OTP) Tokens
سازمان‌ها می‌توانند از تنوعی از OTPهای قابل حمل و با استفاده‌ی راحت استفاده کنند تا امنیت دسترسی را تقویت کنند.