کنترلر ها

درخواستاطـلاعـات

دسترسی سنتی شبکه ای و هوشمند

راهکارهای کنترل دسترسی HID پلتفرمی انعطاف پذیر با معماری باز برای گسترش طیف وسیع سیستم های کنترل دسترسی ارائه کرده است. این محصول HID کل مسیر حفاظت از دربها را از کنترلر تا ریدر هوشمند می سازد. مناسب ترین راهکار برای رفع نیاز های خود را انتخاب کنید.

  • VertX کنترلر سنتی موقعیت یاب برای چند درب همراه با ماژول های رابط پایین دست
  • EDGE کنترلر تک درب PoE

پنل های انعطاف پذیر OEM و نرم افزارهای تطبیقی ما می تواند به هر سیستم کنترلی دسترسی داشته باشد. با این راهکار غیراختصاصی شما تنها زمانی نرم افزار را تغییر می دهید که بخواهید. EDGE و VertX به سادگی با گسترش تسهیلات و یا ارتقای کارت و کارتخوان منطبق می شوند.

EDGE EVOماژول رابط به یک کنترل دسترسی تک درب
VertX EVOکنترل دسترسی چند درب با کاهش بارگیری LANهای مرتبط
VertXمدیریت کنترل دسترسی از راه دور
pivCLASSاحراز هویت قوی برای دسترسی فیزیکی به عنوان بخشی از یک راهکار سازگار FIPS 201