HID EDGE EVO EHR40-K Controller/Reader and Module

درخواستاطـلاعـات

  • HID  EDGE EVO  EHR40-K Controller/Reader and Module

این محصول نصب و عملکرد کنترل دسترسی را مقرون به صرفه و بهینه می کند و پنل کنترل دسترسی و رابط جداسازی فیزیکی آن مناسب ورودی هایی با یک درب است. مجموعه کنترلر و ریدر در ورودی و ماژول رابط Hi-O جداگانه در محلی امن نصب می شود.

دیگر ویژگی ها

  • کنترلر، ریدر و ماژول از طریق گذرگاه امن Hi-O متصل هستند و ماژول Hi-O اتصالی به چهار ورودی و دو خروجی ایجاد می کند.
  • ریدر اضافه Hi-O می تواند به گذرگاه کنترلر/ ریدر EHR40-K برای خواندن داخلی و خارجی متصل شود.
  • EHR40-K می تواند دومین ریدر Hi-O را با استفاده از یک ماژول رابط Hi-O ویگان بپذیرد.