HID EDGE EVO EHR40-L Controller/Reader & Module

درخواستاطـلاعـات

  • HID  EDGE EVO  EHR40-L Controller/Reader & Module

کنترلر/ ریدر و ماژول رابط یک پنل کنترل دسترسی تک درب است و با رابط قفل خروجی و ریدر ترکیبی، هزینه ها را کاهش می دهد و درب را کنترل می کند. این راهکار مناسب درب هایی با امنیت پایین تر است و به موقعیت درب و خروج نظارت نمی کند.

دیگر ویژگی ها:

  • کنترلر/ ریدر و ماژول مرتبط هستند و از گذرگاه امن Hi-O و یک ریدر اضافی برای اتصال به کنترلر/ ریدر EHR40-L استفاده می کنند.
  • EHR40-L همچنین رابط های اعتباری 13.56 مگاهرتزی شامل iCLASS را پیشنهاد می دهد.