HID EDGE EVO Hi-O Interface Modules

درخواستاطـلاعـات

  •  HID EDGE EVO Hi-O Interface Modules

این محصول میان IO مجزا و کنترلر EDGE EVO ارتباط ایجاد می کند و اتصال محلی امنی به اجزای درب مثل قفل ها، ورودی های درب و ورودی های REX فراهم می کند.

این ماژول ها همچنین می توانند نظارت و کنترل IO را گسترش دهند و همه بخش های مجموعه را به یک کنترلر تک درب با پتانسیل تغذیه همه چیز از طریق PoE ارجاع دهند.

دیگر ویژگی ها

  • ماژول EDWM-M، ایجاد کننده 4 ورودی، 2 خروجی و ریدر Wiegand.
  • ماژول EDM-M ، فراهم کننده رابط بیش از 4 ورودی و 2 خروجی برای دربهایی با استفاده خاص یا عمومی
  • ماژول قفل ELM ایجاد کننده رابط تک قفل/ خروجی AUX