HID EDGE EVO Solo ESHRP40-K Networked Controller/Reader & Module

درخواستاطـلاعـات

  • HID EDGE EVO  Solo ESHRP40-K Networked Controller/Reader & Module

این محصول مقرون به صرفه و مستقل برای فضاهای داخلی با یک یا دو درب طراحی شده است. راهکار هوشمند کنترل درب امکان روشن کردن تمامی وسایل نزدیک درب را با استفاده از PoE فراهم می کند. همچنین هزینه کلی نصب درب را با حذف هزینه نصب یک منبع تغذیه جداگانه کاهش می دهد.

 

ESHRP40-K یک کنترلر/ ریدر و ماژول با رابط چهار ورودی و دو خروجی است. همه اجزای درب در یک شبکه ستاره ای به یکدیگر متصل هستند و در نتیجه این محصول برای امنیت یک درب داخلی با اجزای کلاسیک ایده آل است. همچنین ESHRP40-K می تواند دو ریدر را برای دربهایی که ریدر کنترلر/ ریدر آنها در داخل و ریدر Hi-O iCLASS در فضای خارج نصب شده پیاده سازی کند.

ویزگی های کلیدی

  • پشتیبانی از دربهای IO – REX, DPS ,Lockبا چهار ورودی و دو خروجی.
  • شامل ریدر iCLASS برای عملکرد متقابل با تکنولوژی iCLASS.
  • قابل گسترش به 16 ورودی و 6 خروجی.