ماژول های احراز هویت HID pivCLASS

درخواستاطـلاعـات

بررسی کلی | مشخصات

ماژول های احراز هویت pivCLASS میان یک ریدر و یک پنل کنترل دسترسی نصب شده و به کنترلر خروجی ویگان می دهد. این ماژول طیف وسیعی از ریدرهای تماسی، غیرتماسی و بیومتریک تجاری را پشتیبانی می کند.

ویژگی های کلیدی:

 • هر PAM بیش از دو ریدر و دو درب را پشتیبانی می کند: ریدرها اطلاعات کارت را به PAM می فرستند. PAM پس از پردازش اطلاعات تصمیم نهایی احراز هویت را به پنل کنترل می فرستد.
 • این ماژول نیازهای نظارتی را برآورده می کند و با فعالسازی امکاناتی برای احراز چند عاملی، تمامی حالت های احراز و سطوح اطمینان مورد نیاز را برقرار می کند.
 • Dimensions
  Board - 6.7" x 6.05" (17 cm x 15.4 cm)
  Enclosure - 16" x 16" x 3.5" (18.6 cm x 16.8 cm)
 • Interface to Readers

  • Number Channels - Supports 1 or 2 readers at 1 or 2 doors
  • Communication - 2 RS-485 serial ports
  • Protocols - CoreStreet Reader Protocol (CSRP), HID pivCLASS

  Interface to PACS Controller

  • Number Channels - Output for 1 or 2 readers
  • Communication - 2 Wiegand ports

  Interface to PVS Management System

  • Protocol - Ethernet TCP/IP
  • Security - Optional 256-bit AES encrypted Ethernet TCP/IP
  • Initial Configuration Security - Web interface enabled/disabled with DIP switch

  Compliance & Certification

  • PVS Management Station Interface - 256-bit AES encryption
  • Crypto Firmware - FIPS 140-2 Level 1 certified
  • Safety - FCC, UL 294
  • Module Warranty - 18 months
  • Operational

  • Memory - 2GB SD flash memory card (standard)
  • Number Cardholders - Up to 100,000
  • Firmware - Centralized, automated management of PAM firmware updates is provided by pivCLASS Validation Server (PVS)
  • Offline Operation - Functions normally if communication to the PVS Management Station is interrupted
  • Operation Interface - Embedded browser-based interface for initial configuration, network settings and hardware options. Full PAM configuration and management via pivCLASS Validation Server's Management Station.