HID VertX EVO V1000 Networked Controller

درخواستاطـلاعـات

  • HID VertX EVO V1000 Networked Controller

این محصول یک کنترلر دسترسی شبکه ای با پنل چند درب است. بار شبکه های محلی (LANs) را کاهش می دهد و بیش از 32 درب را استفاده از فقط یک IP متصل می کند. VertX EVO V1000 به طور روی خط تصمیم گیری می کند و نظارت ورودی و کنترل خروجی را برای همه ماژول های رابط متصل شامل VertX V100، V200 و V300 انجام می دهد.

V1000 دو ورودی و خروجی برای نظارت ورودی و کنترل خروجی کمکی دارد و با یک منبع محلی تغذیه می شود.

ویژگی ها

  • ایجاد یک زیرساخت کاملا عملکردی سخت افزار/ سیستم عامل برای نرم افزار کنترل دسترسی سیستم ها
  • فعال کردن جایگزینی نرم افزار بدون نیاز به پنل کنترل دسترسی همراه با کاهش هزینه های تغییرات
  • ذخیره پایگاه داده کامل کنترل دسترسی و تطابق برای بیش از 32 ریدر رابط
  • دریافت و پردازش فوری دستورها از نرم افزار میزبان
  • انجام عملیات تماما کاربردی آفلاین در زمان ارتباط غیرفعال با کنترل دسترسی میزبان