HID V2000 Reader Interface/Networked Controller

درخواستاطـلاعـات

  • HID V2000 Reader Interface/Networked Controller

VertX EVO V2000 یک پنل کنترل دسترسی برای دو ریدر است که ارتباط با دو درب یا یک درب را ممکن می سازد. این محصول تمامی تصمیم های آنلاین درب، نظارت بر ورودی و کنترل خروجی برای بیشتر از دو درب را مدیریت می کند. این راهکار دو ورودی برای هر درب REX و دو خروجی AUX دارد.

ویژگی

  • ایجاد یک زیرساخت کاملا عملکردی سخت افزار/ سیستم عامل برای نرم افزار کنترل دسترسی سیستم ها
  • فعال کردن جایگزینی نرم افزار بدون نیاز به پنل کنترل دسترسی همراه با کاهش هزینه های تغییرات
  • ذخیره پایگاه داده کامل کنترل دسترسی و تطابق برای بیش از 32 ریدر رابط
  • انجام عملیات تماما کاربردی آفلاین در زمان ارتباط غیرفعال با کنترل دسترسی میزبان