V100 Door / Reader Interface

درخواستاطـلاعـات

  • V100 Door / Reader Interface

درب/ رابط ریدر V100 دو کارتخوان کنترل دسترسی را از طریق Wiegand متصل و یک یا دو درب را کنترل می کند. درگاه USB این محصول برنامه اجازه به روز شدن از طریق شبکه را می دهد. معماری V100 تاثیر روی شبکه های LAN را با استفاده از یک آدرس TCP/IP برای هر 32 رابط و مدیریت تراکنش های شبکه RS-485 کاهش می دهد.

ویژگی های کلیدی

  • گزارش ورودی های تحت نظارت
  • اتصال به V1000 از طریق RS-485
  • دریافت و پردازش فوری دستورات از V1000
  • Reports all activity to the V1000.