HID V300 Output Control Interface

درخواستاطـلاعـات

  • HID V300 Output Control Interface

HID VertX زیرساخت سخت افزار/ سیستم عامل با امکانات کامل را فراهم می کند. رابط کنترل خروجی V300 شامل 12 Form-C است که می توانند بیش از 12 دستگاه کنترل پذیر را با بسته تماسی ساده مثل ورودی منطقی متصل کنند.

حافظه جانبی V300 امکان به روزرسانی برنامه را فراهم کرده است. این محصول از طریق یک شبکه سرعت بالای RS-485 به V1000 متصل می شود.

ویژگی ها

  • قابل برنامه ریزی برای شرایط غیرعادی 
  • گزارش تمام فعالیت ها به V1000
  • دریافت و پردازش فوری دستورات از V1000
  • امکان ارتباط پیچیده ورودی/ خروجی در زمان استفاده توسط رابط کنترل خروجی V1000 و V300
  • همه ارتباط ها و مقیاس ها در فهرست اصطلاحات توضیح داده شده اند