فن آوری های دسترسی گسترده

تکنولوژی های دسترسی گسترش یافته استفاده از سیستم های شناسایی HID را برای اقدامات امنیتی، دولت ها و احراز هویت افراد مفیدتر کرده است.

درخواستاطـلاعـات
…

راهکارهای دفترهای کار شبکه ای

منابع انسانی سازمان های مدرن در حال تغییر هستند و سازمان ها با جذب، نگهداری و چالش با نسل جدید کارمندان روبرو شده اند. کارمندان تجربه کاری فردی ساده تری را می خواهند که همزمان با افزایش بهره وری نیاز دسترسی به منابع را هرجا و هر زمان در محیطی امن برآورده کند. کلید رسیدن به تجربه کاری شخصی سازی شده راهکاری است که نه تنها آسایش را به ارمغان بیاورد بلکه باعث امنیت کسب و کار شود.

مزایای تکنولوژی های دسترسی گسترده

 • بهره بری از مدارک شناسایی و مکانیسم‌های تأیید اصالت
 • با استفاده از تنها یک کارت، تجربه‌ی کاربری کاربر نهایی را ساده می‌کند.
 • به سیستم‌های تجاری‌ای که به شناسایی هویت اهمیت می‌دهند امکان می‌دهد تا محیط کاری شبکه‌ای راحت‌تری را تجربه کنند.
 • با رویکردی مقرون به صرفه، داشتن سیستم‌های حساس شناسایی هویت را برای سازمان‌ها ممکن می‌کند.
…

قدرتمند سازی سیستم های شناسایی تجاری

…

شریک ممتاز فناوری

METRA
گسترش و پیاده سازی قفل الکترونیک و سیستم های کنترل دسترسی. با تجربه های کسب شده در پروژه های بسیار، METRA به مشتریان یک سیستم مدرن و قابل اعتماد پیشنهاد می کند که منجر به افزایش سطح دسترسی به خدمات می شود.

…

تکنولوژی های تقویت شناسایی

 • شرکای بیومتریک
  ادغام تکنولوژی های احراز برای تضمین هرچه بیشتر شناسایی

 • شرکای حضور و غیاب
  تقویت راهکارهای پیگیری زمان

 • شرکای قفل های الکترونیک
  محصولاتی برای امنیت شخصی و سازمانی