اینترنت چیزها

درخواستاطـلاعـات
…

بررسی کلی

HID یکی از پیشتازان تولیدات، وسایل، ابزارهای پزشکی، انبار و دیگر اموال فیزیکی متصل است. برای چندین دهه فرستنده های RFID برای آسان کردن مدیریت انبار و پیگیری و خودکار کردن روندها در صنایع بزرگ استفاده می شدند. راهکارهای بی نظیر ما به تزریق فرصت ها به شرکا و کاربران ادامه می دهند و اعتماد و امنیت را به تکنولوژی جدید اینترنت چیزها اضافه می کنند.

maintenance-inspection …

امن تر و هوشمندتر

ایجاد یک محیط امن برای افراد، اموال و دارایی های ارزشمند از مهم ترین مسائل یک شرکت حرفه ای است. با تقویت تکنولوژی های شناسایی بی سیم سازمان ها می توانند ایمنی را در اماکن برقرار کنند، تعمیر و نگهداری و بازرسی اموال را ساده و مدیریت را خودکار کنند.

…

تأمین تأیید ویزیت الکترونیک (EVV)

این تأییدیه با استفاده از تکنولوژی NFC زمان ویزیت درمانی داخل منزل را رصد می‌کند. پیاده سازی EVV سبب بهبود امور حضور و غیاب، حسابرسی و دقت می‌شود تا از خطاهای مالی در صورتحساب‌های درمانی جلوگیری کند و برای بیماران، اعضای خانواده و تأمین کننده‌های پزشکی و درمانی آرامش خیال به ارمغان آورد.

…

مشارکت برند به شکلی مطمئن و متمایز

شرکت ها تمایل دارند با افزایش مشارکت مشتریان و وفاداری آنها برند خود را از دیگر رقیبان متمایز کنند و در عین حال با تهدید‌های همیشگی جعل و تقلب مقابله کنند. با اجرای برنامه‌ی حفاظت از برند قدرتمندتر برندتان را بهبود ببخشید و از آن حراست کنید؛ همچنین کمپین‌های تبلیغاتی مطمئن و پویایی برپا کنید.

…

تگ ها چگونه کار می کنند

استفاده از HID Trusted Tag® Services به معنی ادغام NFC، BLE و اینترنت چیزها است. هویت های خاص می توانند به راحتی روی وسایل روزمره نصب یا اجرا شوند و با NFC تلفن های همراه خوانده شوند.