تایید اصالت با تلفن های همراه

تایید اصالت با تلفن همراه ، روندی است که در آن، هویت کاربری که می خواهد از طریق موبایل دسترسی پیدا کند از طریق موبایل تایید می شود. هرچه تجارت بیشتر با دستگاه های هوشمند مثل موبایل، تبلت و ساعت هدایت می شود، پاسخ سازمان ها به نیاز مشتریان برای شناسایی و کنترل دسترسی منعطف مهم تر می شود.

درخواستاطـلاعـات

من نیاز دارم به ...