درخواستاطـلاعـات

 HID Global یک پرینتر امنیتی گواهی شده است. ما تخصص طراحی کارت، ساخت و تولید ممتاز و تکنولوژی‌های مبتکرانه را باهم ترکیب کرده‌ایم تا کارت‌های پیشرفته‌ی ایمنی به شما عرضه کنیم که بر برنامه‌های دولتی در سراسر جهان متکی هستند.

ما مجموعه‌ای متنوع از نمونه‌های مطابق استاندردهای صنعتی و کاملا بی‌نظیر ویژگی‌های امنیتی و تکنولوژی‌های مرتبط در اختیار داریم. از موارد امنیتی ( DOVID، جوهرهای تغیررنگ و پرینت امنیتی) تا ویژگی‌های مبتکرانه برای مدارک پولیکربات، HID Global با شما کار می‌کند تا پاسخگوی نیازهای برنامه‌ای خاصتان باشد.

HID  SOMA  Chip Operating Systems
سیستم عامل چیپ کارت شناسایی و گذرنامه‌ی الکترونیک ICAO، سریع و ایمن
 HID  Integrale
سیستم صدور مدرک الکترونیک ماژولار و end-to-end
HID  ID Cards
کارت شناسایی‌های پولیکربنات برای کاربردهای دولت به شهروندی ایمن
HID  Prelaminated Inlays
Inlay های سطح بالا برای کارت شناسایی‌های الکترونیک