درخواستاطـلاعـات

HID SOMA خانواده‌ای از سیستم عامل‌های چیپ امن است که پیشرفته‌ترین اجرا، عملکرد و ویژگی‌های امنیتی را دارا است تا از برنامه‌های مدارک الکترونیک متنوع پشتیبانی کند.

HID  SOMA  Chip Operating Systems
سیستم‌ عامل چیپ کارت گذرنامه و مدرک شناسایی الکترونیک، ایمن و سریع