ماژول های جاسازی شده

درخواستاطـلاعـات

HID Proximityماژولهای OEM125 کیلوهرتزی در پلتفرم های کارتخوان های غیرتماسی به کار می روند
iCLASSفرستنده های 13.56 مگاهرتزی جاسازی شده در اپلیکیشن ها
iCLASS SEپلتفرم تحسین شده HID برای تکنولوژی های چند منظوره
Lumidigmراهکار پیشروی بیومتریک در یک ماژول کاربرپسند
OMNIKEYماژول ریدر USB، حامی هردو سیستم اعتباری 125 کیلوهرتزی و 13.56 مگاهرتزی
veriCLASSماژول پرداخت غیرنقدی و بلیت