OMNIKEY

درخواستاطـلاعـات
بورد ریدر با پشتیبای از اعتبارهای 13.56 MHz و 125 kHz
Smart@Link هسته مرکزی تمام ریدرهای تماسی OMNIKEY
بورد ریدر با پشتیبای از اعتبارهای 13.56 MHz و 125 kHz همراه با دسترسی موبایل با استفاده از Bluetooth و NFC
ریدر USB با نصب آسان مناسب برای OEM
ریدرهای راهکارهای پرداخت غیرتماسی
بورد ریدر و ماژول کارت هوشمند ISO15693 و 13.56 MHz
پشتیبانی تا 424 kbps و حالت انتقال ISO 14443