ActivID Authentication and Credential Management

درخواستاطـلاعـات

HID ActivID Authentication Server
یک پلتفرم چندکاره، منعطف و مقیاس‌پذیر برای تامیین دسترسی به سیستم‌های دولتی و حقوقی و خدمات مصرفی آنلاین.
HID ActivID AAA Server for Remote Access
تایید اصالت چند مرحله‌ای برای تامیین دسترسی از راه دور کارکنان به VPNهای حقوقی و دیگر منابع تشکیلات.
HID Risk Management Solution
تهدید موجود در تجزیه و تحلیل داده‌ها و کلاهبرداری‌ها را شناسایی می‌کند.
HID ActivID ActivClient
راهکار کارت هوشمند برای تاییدیه به منظور حفاظت از رایانه‌های کاری, دستگاه‌های موبایل و شبکه‌ها
HID ActivID Credential Management System
راهکاری برای صدور و مدیریت کارت‌های PIV و PIV-I, کارت‌های پرسنلی و مدارک شناسایی موبایل
 HID PIV IDMS
اثبات هویت- در حین صدور مطمئن مدارک شناسایی- حتی برای کاربران از راه دور
HID ActivID Batch Management System
صدور بهینه‌ی کارت در دفاتر صدور به شکلی مطمئن و کارآمد
HID ActivID Validation Authority
تاییدیه‌ی ایمن, مقیاس‌پذیر و مقرون به صرفه برای تأیید گواهی‌های دیجیتال
HID ActivID Validation Responder Software
راهکاری مقرون به صرفه برای پاسخگویی به گواهی‌های دیجیتال حول ActivID Validation Authorityاست.
HID ActivID Validation Client
تایید گواهی‌های دیجیتال روی رایانه، با استفاده از OCSP