EasyLobby Visitor Management

درخواستاطـلاعـات

HID EasyLobby Solo
راهکار مقرون به صرفه و مبتکرانه‌ی مدیریت بازدیدکننده که جایگزین دفاتر مهمان قدیمی می‌شود
HID EasyLobby Secure Visitor Management (SVM ) Software
راهکاری جامع برای کسب و کارهای بزرگ جهت ثبت, زیرنظر گرفتن, تهیه‌ی گزارش, پرینت بج و مدیریت دارایی‌ها.
HID EasyLobby eAdvance Visitor Pre-Registration
به هر کارمند رسمی‌ای این امکان را می‌دهد تا بر بستر وب بازدید کننده‌ها را پیش‌ثبت‌نام کند.
HID EasyLobby Administrator
ماژول نرم‌افزار اجرایی مرکزی
HID EasyLobby Secure Visitor Management Satellite
به منظور کنترل و نظارت ورود و خروج بازدیدکننده در یک یا چند مکان داخلی بعد از ثبت در ایستگاه SVM استفاده می‌شود.
HID EasyLobby eKiosk Self Registration Software
به منظور خویش ثبت‌نام با یک آیپد یا تبلت