pivCLASS

درخواستاطـلاعـات

راهکارهای دولتی pivCLASS در  HID Global به تایید هویت شخصی در سیستم کنترل دسترسی فیزیکی کمک می‌کند. این کار از طریق باز طریق ماژول‌ها انجام می‌شود که برای انتقال تدریجی ایده‌آل است و شما را از از‌سرنویسی(rip-and-replace) زیرساخت‌ها بی‌نیاز می‌کند.

راهکارهای pivCLASS شامل نرم‌افزارهایی هستند که سیستم‌های کنترل دسترسی فیزیکی را در جهت استفاده از کارت‌های هوشمند بر پایه‌ی FIPS 201 PKI  پشتیبانی می‌کنند. پیاده سازی موتور ثبت‌نام  pivCLASS, مدیریت گواهی pivCLASS و pivCLASS  اختصاصی ریدرها برای حالت Wiegand  به عنوان فاز اولیه به استفاده‌ی همزمان از PIV و اعتبار جایگزین ( از جمله کارت‌های پراکس, Iclass و دیگر تکنولوژی‌ها) کمک میکند.

تایید اصالت میتواند در فاز دوم با یک پایه‌ی door-by-door به میزان مورد نیاز اضافه شود. این امر با گسترش ماژول‌های تایید اصالت pivCLASS در کنار خدمات ریدرها pivCLASS و بازپیکربندی ریدرها ‌pivCLASS در این زمینه, صورت می‌گیرد.

نقاط مثبت کلیدی:

 • راهبرد کاملا تست شده است, پایان به پایان, با GSA
 • سازگار تقریبا با همه‌ی سیستم‌های دسترسی کنترل فیزیکی
 • محصولات و راهبرد‌های اصل HID بالاترین سطوح کیفیت و سازگاری را تضمین می‌کنند
 • پشتیبانی همزمان از کارت‌های جایگزین (iCLASS, HID Prox و دیگر تکنولوژی‌ها) و کارت‌های PIV در طی دوره‌های انتقال
 • قالب‌های ریدر متعدد جهت انتخاب: R10,R15,R40,RK40, RKCL40 و RKCLB40
 • پشتیبانی از کارت‌های FIPS 201 از جمله: PIV, PIV-I,CAC, CIV, TWIC و FRAC
HID pivCLASS Reader Services
نرم‌افزار تنظیم و مدیریت ماژول‌های تایید اصالت
HID pivCLASS Mobile Registration Engine
نرم‌افزار ثبت اطلاعات مدرک شناسایی از رایانه‌ی دستی در سیستم دسترسی
HID pivCLASS Validation Workstation
نرم‌افزار تایید مدارک شناسایی و تایید هویت صاحب کارت
HID pivCLASS MultiPACS
نرم‌افزار ارسال اطلاعات مدرک شناسایی به چندین سیستم کنترل دسترسی فیزیکی مختلف
HID pivCLASS Registration Engine
نرم‌افزار جمع آوری و ثبت اطلاعات مدرک شناسایی داخل سیستم
HID pivCLASS Certificate Manager
نرم‌افزار بازتایید کارت‌های شناسایی هوشمند بر پایه‌ی گواهی دیجیتال پس از ثبت در سیستم دسترسی
HID pivCLASS Data Import
نرم‌افزار استخراج داده از پایگاه داده‌ی سیستم دسترسی و بارگذاری آن در رایانه‌های دستی
HID pivCLASS IDPublisher
نرم‌افزار وارد کردن اطلاعات مدرک شناسایی از منابع بیرونی معتبر
HID pivCLASS Mobile Validator
نرم‌افزار تایید مدارک شناسایی FIPS-201 با استفاده از رایانه‌ی دستی