ریبون و مواد مصرفی فارگو (FARGO)

درخواستاطـلاعـات

ریبون های مقرون به صرفه‌ی فارگو برای چاپ طرح و متن های تک رنگ
ریبون های مقرون به صرفه‌ی فارگو برای چاپ طرح و متن های تک رنگ
ریبون مشکی تک رنگ برای طرح‌های ساده و بارکد‌ها
ریبون های مقرون به صرفه‌ی فارگو برای چاپ طرح و متن های تک رنگ
برای چاپ تصاویر تمام رنگی
برای چاپ به صرفه تر کارت‌های نیمه رنگی
چاپ غیر مستقیم طرح‌های تک رنگ و بارکدها
چاپ غیر مستقیم رنگی و به صرفه کارت
چاپ غیر مستقیم رنگی و به صرفه کارت ، به همراه چاپ متن یا بارکد
چاپ غیر مستقیم رنگی و به صرفه کارت ، به همراه چاپ متن یا بارکد و یا متون و تصاویر grayscale
برای چاپ کارت با وضوح تصویر بالا
برای ایجاد یک لایه محافظ جهت دوام بیشتر کارت
جهت ایجاد یک لایه محافظتی و طرح هلوگرافیک