درخواستاطـلاعـات

کارت‌های شناسایی هوشمند بی همتا، SIO-enabled و با امنیت بالا برای کارت‌های دارای ریزپردازنده و تلفن‌های هوشمند
مدارک شناسایی SIO-enabled با فرکانس بالا و بسیار بالا
کارت‌های شناسایی هوشمند بدون تماس امن و با فرکانس بالا
تکنولوژی کارت هوشمند ترکیبی با کیفیت برای کنترل دسترسی همزمان فیزیکی و غیرفیزیکی
کارت‌های تماسی (پراکس) با فرکانس پایین و در سطح مبتدی برای سیستم‌های کنترل دسترسی فیزیکی
تأیید اصالت قدرتمند، اثبات شده و آسان برای دسترسی کارمندان به اطلاعات شرکت‌ها از راه دور و ورود مصرف کنندگان به بخش خدمات آنلاین
کارت‌های شناسایی هوشمند غیر تماسی ایمن و با فرکانس بالا
کارت‌های تماسی (پراکس) با فرکانس پایین و در سطح مبتدی برای سیستم‌های کنترل دسترسی فیزیکی
راهکار امن با فرکانس پایین کارت شناسایی‌های غیرتماسی
کارت‌های شناسایی غیرتماسی و با فرکانس بالا
کارت شناسایی‌های خام (بدون تکنولوژی)
No Search Results
Please try again