ریبون ها

درخواستاطـلاعـات

ریبون مشکی تک رنگ برای طرح‌های ساده و بارکد‌ها
چاپ غیر مستقیم رنگی و به صرفه کارت
چاپ غیر مستقیم رنگی و به صرفه کارت ، به همراه چاپ متن یا بارکد
چاپ غیر مستقیم رنگی و به صرفه کارت ، به همراه چاپ متن یا بارکد و یا متون و تصاویر grayscale
برای چاپ کارت با وضوح تصویر بالا
برای ایجاد یک لایه محافظ جهت دوام بیشتر کارت